Beginning Web Design
the creative guide
The Creative Guide

BEGINNING WEB DESIGN

Beginning Web Design เป็นหนังสือเล่มแรกที่ออกมาเพื่อปูพื้นฐานสำคัญ ให้คุณเข้าใจที่มาของเว็บดีไซน์ มองเห็นภาพรวมของการพัฒนาเว็บที่ชัดเจน และมีแนวทางในการดำเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเรียงลำดับตามขั้นตอนของการพัฒนาเว็บจริงๆ ไม่ใช่ตามการใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยจะเน้นไปที่ช่วงแรกของการพัฒนา หากเปรียบกับการสร้างบ้าน เนื้อหาในเล่มนี้ก็จะเป็นการสร้างพิมพ์เขียว ถมดิน ตอกเสาเข็ม ปูพื้น กั้นรั้ว และตั้งชื่อบ้านให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างในขั้นต่อไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเว็บไซต์ที่กำลังจะสร้างขึ้น

Beginning Web Design ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้

All Around the Web: ช่วยให้คุณรู้จักเว็บได้ดียิ่งขึ้น โดยคุณจะทราบถึงความแตกต่างระหว่างเว็บกับอินเทอร์เน็ต จะพาคุณย้อนไปยังจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต เพื่อสัมผัสถึงการสื่อสารครั้งแรกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ง่ายอย่างที่คิด คุณจะทราบถึงแนวคิดในการสร้างระบบ hypertext ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเว็บ ได้เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตผ่านบริการต่างๆ และอนาคตที่สดใสของเว็บ ซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไป

Web Essentials: ก้าวทันยุคอินเทอร์เน็ต จุดประกายความคิดในการสร้างสรรค์เว็บของคุณ และเตรียมพร้อมสู่การพัฒนาเว็บต่อไป โดยทำความรู้จักกับเว็บไซต์ประเภทต่างๆ รวมถึง Intranet เข้าใจถึงการทำงานของเว็บ คำศัพท์เทคนิค และพื้นฐานสำคัญของเว็บ รู้จักกับ Web address (URL), IP address, DNS (Domain Name System), FTP (File Transfer Protocol) และ Web server

Beginning Web Design: เริ่มต้นกับเว็บดีไซน์ เข้าใจความหมายและความจำเป็นของ web design ทราบถึงลักษณะของเว็บไซต์ที่ออกแบบดี และปัจจัยที่จะดึงดูดผู้ชมให้กลับเข้ามาในเว็บไซต์ คุณจะเข้าใจวิธีการทำเว็บตามคำกล่าวที่ว่า “ สร้างเว็บไซต์อย่างถูกวิธี ” ซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง และมีทัศนคติที่ดี

Web Design Process: เข้าใจกระบวนการพัฒนาเว็บตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเน้นที่ขั้นตอนของการวางแผน ซึ่งจะช่วยให้คุณระดมความคิดและค้นคว้าข้อมูล เพื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนของเว็บไซต์ เรียนรู้กลุ่มผู้ใช้ และกำหนดฟีเจอร์สำคัญของเว็บ จนได้เป็นข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือไซต์สเป็ค (site specification) ซึ่งจะถูกใช้เป็นหลักในการสร้างเว็บต่อไปจนเสร็จ

Domain Name: เจาะลึกรายละเอียดที่น่าสนใจของโดเมนเนม รู้จักกับโดเมนประเภทต่างๆ เข้าใจที่มาของโดเมนแปลกๆ เช่น .cc, .fm, .md, .to, .tv, และ .ws เพื่อที่จะเลือกประเภทของโดเมนได้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ การตั้งชื่อโดเมน และเทคนิคการคิดค้นชื่อโดเมน ที่จะช่วยให้คุณตั้งชื่อโดเมนของเว็บคุณได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่มีชื่อให้เลือกใช้น้อยลงทุกวินาที คุณจะทราบถึงแนวทางการเลือกผู้รับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เหมาะสม พร้อมออปชั่นที่อาจให้มาพร้อมกับชื่อโดเมน จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการจดทะเบียนชื่อโดเมน

Design for Compatibility: เข้าใจข้อจำกัดต่างๆของผู้ใช้ที่ทำให้การแสดงผลของเว็บแตกต่างกัน ทราบถึงแนวทางในการออกแบบ เพื่อให้เข้ากับผู้ใช้ส่วนใหญ่ได้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติในการตัดสินใจเกี่ยวกับเบราเซอร์ ความละเอียดหน้าจอ และระบบปฏิบัติการ รู้จักกับแนวคิดในการออกแบบที่เรียกว่า “lowest common denominator” และ “degrade gracefully” เพื่อเข้าถึงผู้ใช้ทุกระดับ

Copyright 2009 © TheCreativeGuide.com