the creative guide
The Creative Guide

ปัญหาการใช้สีในงานออกแบบ <Color Problem in Design>

หากคุณเคยทำงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสีมาก่อน คุณคงจะทราบดีว่าเรื่องสีนั้นมีปัญหามากมาย เริ่มตั้งแต่ จะเลือกสีอะไร ควรใช้สีอะไรร่วมกันบ้าง ถ้าเลือกใช้เพียง 2-3 ก็คงไม่ยากนัก แต่ถ้ามีสีมากกว่านั้น คงต้องคอยระวังว่าสีที่เลือกมานั้นจะเข้ากันได้ไหม

หลายคนมักจะใช้สีทั่วไปที่นึกได้ ณ เวลานั้น ซึ่งก็หนีไม่พ้น แดง น้ำเงิน เหลือง เขียว ส้ม ม่วง ส่วนสีอื่นๆอย่าง น้ำตาลและดำนั้นก็ไม่เคยนึกถึง ทำไปทำมา ทำไมมีสีให้ใช้น้อยจัง  ทั้งๆที่จริงแล้ว เรามีสีให้เลือกใช้นับล้านๆสี แต่ด้วยตัวเลือกที่มากมายมหาศาลนี้ ทำให้เราตัดสินใจเลือกไม่ได้ เพราะจะให้เลือกจริงๆแล้วก็ไม่ง่ายนัก ไม่ว่าจะใช้วิธีคลิกเลือกสีจากสเปกตรัมสี หรือการผสมสีจากค่า CMYK หรือ RGB เนื่องจากสีที่ใกล้เคียงกันจะดูคล้ายกันไปหมด

เมื่อเลือกสีได้ครบแล้ว สำหรับงานพิมพ์ ก็จะได้พบกับปัญหาใหญ่คือ สีที่พิมพ์ออกมานั้นไม่ตรงกับที่เห็นบนหน้าจอ เนื่องจากสีในการพิมพ์กับสีบนหน้าจอนั้นเป็นสีคนละระบบกัน ทำให้สีบางส่วนนั้นไม่สามารถทำให้ตรงกันได้ และที่สำคัญคือ เมื่อพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ต่างชนิดกันซึ่งอาจเป็น อิงค์เจ็ท เลเซอร์ และระบบออพเซ็ตของโรงพิมพ์ สีที่ได้นั้นก็จะแตกต่างกันไป ขอแนะนำว่าให้ยึดเครื่องพิมพ์ที่จะใช้พิมพ์งานนั้นจริงๆเป็นหลัก สำหรับงานพิมพ์ส่วนตัวหรือขององค์กรที่พิมพ์ด้วยอิงค์เจ็ทหรือเลเซอร์นั้นไม่น่าเป็นห่วง เพราะเราสามารถควบคุมสีที่พิมพ์ออกมากได้ และโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องสีมากนัก แต่สำหรับงานโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์ 4 สีที่ต้องอาศัยโรงพิมพ์ ความเที่ยงตรงของสีนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก งานที่สีออกมาไม่ตรงอาจทำหให้เสียหายได้

จะหันไปพึ่งหนังสือประเภท Process Color Guide ของต่างประเทศ ก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนัก ในหนังสือประเภทนี้ จะมีการไล่ระดับสีตามสัดส่วนของสี CMYK ที่มีส่วนผสมต่างกันทีละ 5 หรือ 10% ปัญหานั้นอยู่ที่ว่า สีที่อยู่ใกล้เคียงกันจะดูคล้ายกันมาก ทำให้ตัดสินใจเลือกสีได้ลำบาก และเมื่อเลือกสีใดสีหนึ่งได้แล้ว จะเลือกสีต่อไปอย่างไรให้เข้ากับสีที่มีอยู่

สำหรับเว็บ สีที่ได้จะแตกต่างกันไปตามคุณภาพและการปรับตั้งของหน้าจอ แต่ความแตกต่างนี้จะไม่ค่อยมีผลมากนัก เพราะผู้ชมแต่ละคนก็จะมองเห็นเฉพาะจอตัวเอง ไม่มีโอกาสเปรียบสีกับจอคนอื่นนัก ดังนั้นความเที่ยงตรงของสีจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ ที่สำคัญก็คือโทนสีที่ใช้ ที่จะสื่อถึงภาพลักษณ์หรือบุคลิกของเว็บนั้น การใช้โทนสีที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะของเว็บ อาจส่งผลในทางลบให้กับเว็บนั้นได้

ชุดสีโดนใจ <Creative Color Schemes>

จัดเรียงสีต่างๆให้เป็นชุดที่เข้ากัน สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน ชุดสี โดนใจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญของนักออกแบบ ที่จะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องสีในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และถึงมัลติมีเดียต่างๆ เปิดโอกาสให้นักออกแบบสร้างสรรค์งานได้อย่างมีสีสันยิ่งขึ้น

  • ได้สีที่ถูกต้อง : เนื่องจากเป็นการเลือกสีจากเอาท์พุท ที่ผ่านการพิมพ์แบบออฟเซ็ต จึงสามารถใช้อ้างอิงได้ว่าสีที่คุณเลือกใช้นั้นจะออกมาใกล้เคียงกับตัวอย่างในหนังสือมากๆ เปรียบเทียบการเลือกสีจากสีที่เห็นบนหน้าจอ ซึ่งไม่อาจแน่ใจได้ว่าสีที่พิพม์ออกมาจริงๆนั้นจะเป็นอย่างไร
  • ประหยัดเวลา : สามารถเลือกสีที่เหมาะสมกับงานออกแบบของคุณ ได้อย่างรวดเร็ว และยังได้ทราบถึงความหมายและความรู้สึกโดยรวมของสีแต่ละชุด
  • ได้เห็นตัวอย่างการนำไปใช้ : ได้พบกับตัวอย่างการใช้สีกับตัวอักษร ทั้งในส่วนของชื่อชุดสีและคำอธิบายรายละเอียดของชุดสี รวมถึงสีตัวอักษรที่เหมาะสมกับสีพื้นแต่ละสีด้วย นอกจากนี้ยังได้เห็นตัวอย่างการนำสีไปใช้ร่วมกัน ในส่วนของ “จับคู่สี” (color combinations) ที่แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาของสีที่มีต่อกัน รวมถึงความกลมกลืนและความแตกต่างระหว่างสีภายในชุด
  • เข้าใจตรงกัน : สำหรับนักออกแบบมืออาชีพ ก็สามารถนำชุดสีในหนังสือเล่มนี้ไปให้ลูกค้าเลือกได้ ทำให้ได้สีที่ตรงกับความต้องการ ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้ทั้งผู้ออกแบบและลูกค้าเข้าใจได้ตรงกันในเรื่องสี ก่อนที่จะเริ่มต้นออกแบบเสียด้วยซ้ำ

ตัวอย่างชุดสีสำหรับเว็บ

VIBRANT VOGUE CUTE
Copyright 2009 © TheCreativeGuide.com