the creative guide
The Creative Guide

คัมภีร์ WEB DESIGN

ชื่อหนังสือ คัมภีร์ WEB DESIGN
ผู้เขียน: ธวัชชัย ศรีสุเทพ
Project Editor: วศิน เพิ่มทรัพย์
   
สำนักพิมพ์ โปรวิชั่น
พิมพ์ครั้งที่ 1: กันยายน 2544
ราคา: 349 บาท
จำนวนหน้า: 304 หน้า
สี: 4 สีทั้งเล่ม
ISBN: 974-7822-59-8
 

หนังสือ "คัมภีร์ web design" นำเสนอโดยสำนักพิมพ์โปรวิชั่น ซึ่งเริ่มวางแผงเมื่อต้นเดือนตุลาคม ปี 2544 นี้ เป็นหนังสือเล่มเดียว ที่รวบรวมหลักการออกแบบเว็บไซท์ ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด และครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ก่อนที่คุณจะลงมือสร้าง ซึ่งก็คือการวางแผน ตั้งเป้าหมายของเว็บไซท์ การกำหนดกลุ่มผู้ใช้ ไปจนถึง การจัดโครงสร้างของหน้า จัดระบบข้อมูล ออกแบบระบบเนวิเกชัน พร้อมกับข้อมูลอย่างละเอียดในการเลือกใช้สี รูปแบบตัวอักษร และกราฟิกอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะช่วยให้คุณออกแบบและพัฒนาเว็บไซท์ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สร้างความสะดวกและตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้พอใจในสิ่งที่ได้รับ ก็จะช่วยดึงดูดให้ พวกเขากลับเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ จากนั้นความเชื่อมั่น และการขายต่างๆก็จะเกิดขึ้น ส่งผลให้เว็บนั้นประสบความสำเร็จ ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุด

สารบัญ (table of content)

 
Copyright 2009 © TheCreativeGuide.com